۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad

اهمیت کلانشهر باستانی تموکن

عکس قدیمی تموکن

ووتر هنكلمن به استناد الواح تخت جمشید، انتساب يكي از بندرگاه هاي اصلي هخامنشيان را به منطقه تموكن، تقويت مي بخشد و جايگاه اين شهر را در نظام اداري، سياسي و اقتصادي آن زمان پر اهميت مي خواند.
امروزه در حوزه دانش بازسازي واقعيت گذشته تاريخ ايران و بويژه  امپراتوري هخامنشيان، رويكردهاي مختلفي در بررسي هاي علمي يافته هاي باستان شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد.
با این حال آنگونه که پروفسور وو‌تر هنکلمن، پژوهشگر و عضو گروه مطالعاتي دانشگاه شيكاگو، در نشست تخصصی تازه ترين نتايج مطالعات و بازخواني  گل نبشته ها كه در تخت جمشيد برگزار شد، تأكيد كرد: رويكرد تفسيري گل نبشته هاي تخت جمشيد، ابهامات روندها و وقايع تاريخي، به ويژه در اوايل دوره هخامنشي را پاسخ مي دهد.
پروفسور هنکلمن در این نشست تخصصی با اشاره به نتایج بازخواني متون گل‌نبشته‌های باروی تخت‌جمشید اظهار داشت: هر چند جايگاه آثار باقي مانده از گذشته در روند بازسازي واقعيت آن زمان ، حائز اهميت است اما روندي كه باستان شناسان در بازسازي گذشته و به كمك يافته هاي باستان شناسي در دست دارند، ذيل فرايند تفسير و باز خواني گل نبشته ها و متون الواح قرار گرفته و از اين منظر، معنايي كه از واقعيات و رويدادهاي گذشته مطرح است قابل تفسير مي گردد.
وي بازخواني متون گل نبشته ها را در بازشناسي بهتر شواهد باستان شناسي حائز اهميت خواند.
هنكلمن همچنين گفت: با نگاهی به اطلاعات موجود در گل‌نوشته‌های باروی تخت‌جمشید مي توان تفسير يافته هاي باستان شناسي را در بازسازي واقعيت گذشته در سلسله هخامنشان بررسي، و فرضيات موجود را تقويت و يا تضعيف كرد.
عضو گروه مطالعاتي دانشگاه شيكاگو در بخش ديگري از ارائه آخرين يافته هاي بازخواني گل نبشته ها ، به منطقه دشتستان اشاره كرد و افزود: از ديدگاه تاريخ هخامنشي ، وجود بقايايي از كوشك ها و كاخ هاي هخامنشي در منطقه تموكن كه معادل دشتستان امروزي است و طرح ارتباط اين منطقه با بندر بوشهر حاكي از اهميت منطقه دشتستان، در نظر پادشاهان هخامنشي و علاقه مندي آنها به برقراري ارتباط تجاري دريايي با مناطق دورتر مانند مصر ، كرانه هاي جنوبي خليج فارس،  هند و شبه جزيره عربستان است.
هنكلمن اما به استناد الواح،  انتساب يكي از بندرگاه هاي اصلي هخامنشيان را به منطقه تموكن، تقويت مي بخشد و جايگاه اين شهر را در نظام اداري ، سياسي و اقتصادي آن زمان پر اهميت مي خواند.
وي در متون خوانده شده به تعداد افرادي كه از مناطق مختلف به تموكن فرستاده شده اند اشاره و تأكيد دارد گستردگي مناطق و تعداد بيشمار افراد حكايت از ابعاد سرمايه گذاري هخامنشيان در اين منطقه است. افرادي كه نه تنها به منظور كار بر روي كاخ ها و بناها به آن منطقه آمده اند، بلكه اسناد نشان مي دهد در كارهاي عمراني و كشاورزي نيز از آنها بهره برداري شده است.                      وي با نشان دادن اسلايدهايي از متون عیلامی و گل‌نوشته‌ها تاکید کرد: بهترين اسناد مكتوب در ارتباط با مسايل مرتبط با امپراتوري هخامنشيان متوني هستند كه بر مبناي آنها مي توان تفسير دقيق تري  از ساختار سازمانمند اداري و مديريتي آن زمان، سنتها، آداب و رسوم، باورهاي مذهبي،  تعيين دقيق تر موقعيت راه شاهي و ايستگاههاي آن، سيستم تقسيم جيره هاي خوراكي براي كارگران، مسافران و نيايشگاهها، چگونگي مراسم آييني و قرباني ها، محافظان و مغان شاغل در آرامگاهها ، انديشه جامعه بشري در آن زمان، دريافت ها و پرداخت هاي محلي، ، مراودات تجاري با مناطق دوردست ، ارائه داد.

منبع نوشته: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *