۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
شهرستان عسلویه

منطقه ویژه اقتصادی پارس
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب شرقی استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و واقع در گستره جغرافیایی شهرستان عسلویه قرار دارد و حدود ۱...
بیشتر بخوانید

روستای بنود
روستای بنود (ابنود) نام روستای کوچکی از توابع بخش چاه‌مبارک از شهرستان عسلویه در استان بوشهر واقع در جنوب ایران قرار دارد. بیشتر ساکنین این روستا از طریق صید ماهی زندگی خ...
بیشتر بخوانید

جنگل حرا
جنگل حرا منطقه حفاظت شده نای بند واقع در عسلویه در جنوب غربی بندر بوشهر قرار دارد. حرا با نام علمی Avicennia marina درختی از جامعه گیاهی مانگرو است. کلمه مانگرو اسم مرکبی...
بیشتر بخوانید