۲۵ آذر ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
هنرهای دستی

تهیه گزارش صدای و سیمای مرکز بوشهر از ابزار و صنایع دستی روستای باستانی درودگاه
به گزارش رویداد های تازه انجمن تموکن؛ صبح روز دوشنبه هفدهم مهرماه ۱۳۹۶، تیم فیلم برداری صدا و سیمای استان بوشهر به سرپرستی آقای مرتضی قائدپوری برای فیلم برداری و ساخت فیل...
بیشتر بخوانید