۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
آشناسازی

نظر باستانشناسان درباره تموکن
به گفته باستان شناسان، شهر تموکن (تااوکه) هخامنشی نه برازجان و زیرا (توز ساسانی) بوده‌است بلکه این شهر میان رود شاپور و دالکی در نزدیکی اتصال آنها در محل درودگاه و جتوط ق...
بیشتر بخوانید

نظر باستان‌شناس ایرانی، غلامحسین نظامی درباره جایگاه تموکن
باستان‌شناس ایرانی، غلامحسین نظامی، جایگاه «تااوکه» را نه در کنار رود سیتاکوس (مند) و یا برحاشیه دریا در حوالی گناوه و دیلم بلکه در پیوندگاه دو رود شاپور (گرانیس) و دالکی...
بیشتر بخوانید

تالار بزرگ با ستون های برافراشته تموکن
کشف تالار ستون‌دار با ۲۴ پایه ستون‌ و شالی‌ ستون‌ها یکی دیگر از دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی است. در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی بوشهر با ایجاد پوشش حفاظتی سعی در نگ...
بیشتر بخوانید

تموکن، کلانشهر باستانی
از بزرگی و وسعت تموکن چیزی باقی نمانده‌است. این کاخ هخامنشی اکنون به زیر نخل‌ها رفته و بخش زیادی از آن تخریب شده‌است. به گفته باستان‌شناسان از پنج تپه باستانی تموکن تنها...
بیشتر بخوانید

نقش برجسته داریوش هخامنشی در تموکن
(تصویر مربوط به تخت جمشید است) کشف نقش برجسته‌ای، احتمالا متعلق به داریوش، درست مشابه نقش داریوش در کاخ تخت‌جمشید یکی از مهمترین دستاوردهای کاوش‌های باستان‌شناسی در تموکن...
بیشتر بخوانید

کاخ بردک سیاه
بردک سیاه نام کاخی از دوره هخامنشیان است که در استان بوشهر، ۱۲ کیلومتری برازجان و حدود ۶۰ کیلومتری خلیج فارس واقع شده‌است. کاخی متعلق به داریوش اول که در شهر باستان «تموک...
بیشتر بخوانید

جایگاه تموکن
باستان شناس ایرانی، غلامحسین نظامی، در نوشتاری به نام « تموکن کلانشهر هخامنشی در مجاورت دریای پارس»، که در ۸۳/۱۲/۲۶ در همایش توسعه دشتستان ارایه نمود جایگاه تموکن را نه د...
بیشتر بخوانید