۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
شعرهای بومی

زنی، اما بلندایی شبیه گیسکان داری جنوبی زاده ای و عزتی در هر مکان داری تو بر پیشانیت نقش غرور پارسی خورده و بر بازوی فرزندان خود این را نشان داری دلی در بین نخلستان و طرح...
بیشتر بخوانید

از روز اول ساخته واوی که و رو بو دنیا خود هرچی جزشه تو تک و دو بو هر لحظه همیچی تو جهان میکنه تغییر پی کهنه نمیسازه ، تنم طالوِ نو بو تا جُم بخره زندیه آدم ، مث عالم درجا...
بیشتر بخوانید

باد هیرون میا اما از بارون خبری نی بو بارون میا اما از خوش اثری نی ۴۵روز گذشت و بارونه ندیدیم زمستون رفت و جیکه نچیدیم د مثل قدیم نی،هوی گلی هم کردیمو نزه بارون قبلا دره...
بیشتر بخوانید

بُنگ مَغرُب پی اِذون بی دیگ پریگ لرزه اُفتا زیر پامون،جیغ و لیک بعد عمری معنیِ جیگر تِرَک پی چِشُم دیدم و زهلم خَرد ترک دیم نِها اُفتا بووام دینداش دووس ای وسط جا موندم و...
بیشتر بخوانید

توریت دُوری؛ لپ سرخ تو نارُم لُوِه نرم خِشِت قاشِ خیارُم ِپِنَه چتر قشنگئ مین یلدات بشینُم تا سحرگینی بُخوارم «محمد غلامی» ********** شوُیلدا شوُ دیدار یاروُن زیارتگاه وص...
بیشتر بخوانید

عشقِ تو مِثلِ نفس کوکاو، دِم صُوگی نیه لُویِلت شیرین تر از گَنتارِ چِم دَروینیه سُرخ کِردی پینجه یلته، مِی شیخالی دور پَنگ رنگِ خینِ دل مُنه اِی ، یا که خارِک زینیه قَّد...
بیشتر بخوانید

سیم بگو «دی» داستانِ ، بردنِ بچی نرو که چطوری بردش از تو ،چنگالِ کُرزنگرو می نبی بچی تو که ، مث ما بگیریش تو بغل تا که نیلی بیرش، جونورِ بچه برو خنده ای کِرد و بگفتا، چه...
بیشتر بخوانید

لابد عوض مغز سرش پاره بلوکه هر کی مث مُو ایسو طرفدارِ بلوکه دل مث سِمِنت* آویده ، جون عینِ بتونه مِن پاک سرو پرتاکِ مُو آثار بلوکه دَم آل مُتِر آل و گُلَه بَهسن بسکی مَی...
بیشتر بخوانید