۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
موسیقی

سبالو
سبالو یکى از فرم‌هاى موسیقى محلی استان بوشهر است. این آواز همراه با دایره و نیز خوانندگانى که دایره‌وار ایستاده اند اجرا مى‌شود. ظاهرا سبالو متاثر از موسیقى افریقا و عرب...
بیشتر بخوانید

موسیقی بومی استان بوشهر
موسیقی بومی استان بوشهر، متشکل از انواع احساسات و حالات درونی نوازنده و یا خواننده، همچنین تعدد سبک‌های اجرایی مرتبط با ساختمان و بافت گام و یا به عبارتی مربوط به گوناگون...
بیشتر بخوانید