۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
فرهنگ و آداب و آیین

هواشناسی در فرهنگ عامه مردم بوشهر
با توجه به اهميت و اثراتی كه آب و هوا در زندگی و نحوه فعاليت جوامع بشري دارد، انسان ها از زمانهاي خيلي دور بدان توجه داشته اند، بنابراین برحسب تجارب ، پيشينان نسبت به ثبت...
بیشتر بخوانید

باورهای عامیانه مردم استان بوشهر
۱- اگر هنگام انجام کاری عطسه بیاید با گفتن اینکه خدا مصلحت ندانسته از انجام کار پرهیز میکنند و از نیمه راه رفته بر می‌گردند. اگر عطسه دو بار بیاید، حمـل برشتــاب می‌کنند...
بیشتر بخوانید

آداب و رسوم بوشهر
جشن ها وآیین ها : در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی ، جشن‌ها و روزهای عید ، ریشه در تاریخ افسانه‌ای ایران باستان ؛ یعنی دوره سلسله پیشدادی دارند . جشن ها و آیین های استان بوشه...
بیشتر بخوانید

سنن و آداب و رسوم استان بوشهر
سنن و آداب و رسومی که در استان بوشهر به طور معمول بکار می رود خاص و عام است. در گستره کشور ایران کمتر منطقه ای است که سنن و آداب و رسوم ملی میهنی خود را تا کنون به طور کا...
بیشتر بخوانید