۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
سازه ها

سبک معماری استان بوشهر
سبک معماری استان بوشهر منطبق با اقلیم گرم و مرطوب آن است. در این منطقه، مقابله با گرما و رطوبت زیاد هوا و خاک حائز اهمیت فراوان است، لذا برقراری جریان دائمی هوا در بیرون...
بیشتر بخوانید