۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
تاریخ

تاریخ دشتستان بزرگ
شهرستان دشتستان نه فقط از جهات اقتصادي تجاري صنعتي، حمل و نقل، كشاورزي، سياسي و نظامي و نيز منابع طبيعي قابل توجه بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار است بلكه از نقطه نظر تا...
بیشتر بخوانید

نگاهی گذرا بر پیدایش بوشهر و چهار محل اصلی آن
در نزدیکی شهر امروزی بوشهر، دو شهر باستانی لیان و ریشهر وجود دارد که اولی مربوط به دوره عیلامی (بدلیل اینکه نام این تمدن در کتب تاریخی با استان ایلام امروزی اشتباه نشود ا...
بیشتر بخوانید

تاریخ استان بوشهر
رویدادها و حوادث تاریخی در ادوار مختلف تاریخ استان بوشهر قبل از اسلام دوره عيلاميان در اوايل هزاره سوم يا اواخر هزاره دوم ق.م يك سلسله‏اى جديد ملى در عيلام ظهور كرد كه پا...
بیشتر بخوانید